Изграждане на термопомпи

Термопомпите Валдино се изграждат съобразно желанията на клиента и нашите препоръки за най-правилното функциониране на машините.

Настройката е индивидуална, а тестът за работоспособност гарантира високото качество и коефициент на преобразуване (КОП) 1:5, достигайки и 1:6 при инсталации, изпълнени с водно подово или вентилаторни конвектори.

При изработката на машините може да се съобразим с изискванията на клиента за интериорен цвят благодарение на използваната технология за прахово боядисване.

Валдино предлага изграждане на подово отопление, отопление и охлаждане с конвектори и отопление с радиатори.

За безопасната и надеждна работа, във всяка машина е вграден специално разработен микропроцесорен контролер, който следи редица важни показатели, като температура на водата в отоплителната инсталация, температура на сондажната вода, налягане на фреона, сфазиране, ток, дебита на водата от сондажа и др. Вграденият микропроцесорен контролер отчита и най-малките отклонения от границите на параметрите и при необходимост преустановява работата на термопомпата. При желание от страна на клиента има възможност и за двупосочна GSM комуникация.

На страницата за Контакти ще намерите нашите телефони и имейл адреси за връзка и можете да поръчате Вашата термопомпа. Тя ще бъде изградена индивидуално за Вас съобразно Вашите желания.

Изграждане на подово отопление Изграждане на подово отопление
Изграждане на термопомпи от Валдино Изграждане на термопомпи от Валдино
Изграждане на термопомпи вода-вода Изграждане на термопомпи вода-вода
Изграждане на термопомпи вода-вода от Валдино Изграждане на термопомпи вода-вода от Валдино
Изграждане на отопление Изграждане на отопление
Изграждане на отопление от Валдино Изграждане на отопление от Валдино
Изграждане на подово отопление в дома от Валдино Изграждане на подово отопление в дома от Валдино
Изграждане на термопомпи Изграждане на термопомпи
Изграждане на хоризонтална затворена система при липса на подпочвени води Изграждане на хоризонтална затворена система при липса на подпочвени води
Изграждане на отопление в дома Изграждане на отопление в дома
Изграждане на термопомпа Изграждане на термопомпа
Изграждане на термопомпи за отопление, охлаждане и битова гореща вода Изграждане на термопомпи за отопление, охлаждане и битова гореща вода
Изграждане от Валдино на термопомпи за отопление, охлаждане и битова гореща вода Изграждане от Валдино на термопомпи за отопление, охлаждане и битова гореща вода
Изграждане на термопомпи за нуждите на всеки дом Изграждане на термопомпи за нуждите на всеки дом
Изграждане на термопомпа по индивидуален проект Изграждане на термопомпа по индивидуален проект
Изграждане на термопомпа съобразно желанията на клиента Изграждане на термопомпа съобразно желанията на клиента
Изграждане на термопомпа за битова гореща вода Изграждане на термопомпа за битова гореща вода
Изграждане на термопомпа вода-вода Изграждане на термопомпа вода-вода
Качествено изграждане на термопомпи Качествено изграждане на термопомпи
Изграждане на инсталации за отопление и охлаждане Изграждане на инсталации за отопление и охлаждане
Изграждане на най-съвременната система за отопление и охлаждане Изграждане на най-съвременната система за отопление и охлаждане
Изграждане от Валдино на инсталации за отопление и охлаждане Изграждане от Валдино на инсталации за отопление и охлаждане

Call Now Button