Предимстовото на термопомпите

Предимството на термопомпите-нисък разход за отопление и охлажданеОсновното предимство на термопомпите вода-вода е безспорно ниския разход за отопление или охлаждане в сравнение с други начини за това.

Разходът при термопомпите се генерира главно от разход на електроенергия за задвижване на помпа за изпомпване на подпочвената вода и компресор за пренасянето на топлината от подпочвената вода към сградата.

Разходът на електроенергия спрямо получената полезна топлина е над 1:6, което означава, че при консумирана мощност 1 киловат, получената топлинна мощност е повече от 6 киловата. Като се извадят разходите за изпомпването на подпочвената вода от недрата на земята, може да се каже, че КОП (коефициент на преобразуване) на термопомпата вода-вода варира между 1:4 до 1:5.
Разходът на термопомпата зависи също и от температурата на топлоносителя във вътрешния кръг (отоплителната инсталация). При по-ниски температури компресораът работи на по-ниско налягане и консумираната мощност е по-малка.

Ако температурата на подпочвената вода е 14 градуса и след преминаване през термопомпата се върне обратно в почвата с температура 4 градуса, то от всеки преминал кубичен метър вода сме отнели 10 киловата.

Другото много сериозно предимство на термопомпите е възможността да се използват пълноценно през цялата годинаи за отопление, и за охлаждане. Това е така, защото температурата на подпочвените води в България е с постоянна темпаратура от 8 до 14 градуса. По този начин спестявате от климатизация през лятото. Винаги можете да коригирате температурата на затопляне или охлаждане, без това да повлияе драстично върхо разходите.

С монтирането на термопомпа вода – вода, освен отопление и охлаждане, можете да получите и бойлер с гореща вода, загрята от термопомпата до 70 градуса.

Следващото важно удобство на термопомпите е бързото затопляне или охлаждане на помещенията, ако са монтирани конвектори.

Именно поради ниските разходи за отопление и охлаждане, термопомпите вода – вода са изключително подходящи за използване както в еднофамилни и многофамилни сгради, така и в хотели.

Експлоатацията на термопомпата е много лесна. Тя работи постоянно без нужда от постоянно наблюдение. Във всяко отделно помещение може да се поддържа определена температура чрез радиатори или конвектори.

И не на последно място, друго основно прдимство на термопомпите вода-вода е, че те са икономични и щадящи околната среда, защото за тяхното функциониране се използва възобновяем източник на енергия, а именно подпочвените води.

Ако след изброените предимства на термопомпите, сте убедени, че те са най-подходящият начин за отопление или охлаждане, без да се генерират високи разходи, не се колебайте да се свържете с нас чрез посочените връзки за контакт.

Call Now Button