Проектиране на термопомпи

Проектиране на термопомпи от Валдино

 

За правилното проектиране на термопомпи Валдино се извършва предварителен оглед на обекта. Целта е да се прецени, дали количеството подпочвена вода е достатъчно. Това се прави на база геодезическо проучване.

Ако на обекта има изградена отоплителна инсталация, се преценява, дали тя е добре оразмерена за работа с термопомпа, като при необходимост се издават препоръки. Ако няма изградена отоплителна инсталация, се прибягва към изграждане на такава. Отделно се прави пресмятане на топлинните загуби на сградата, за да се избере подходящата мощност на термопомпата.

На посочените в страница Контакти имейл адрес и телефони заявете Вашата поръчка за термопомпа и ние ще направим предварителен оглед на обекта.

Call Now Button